Rendement zonnepanelen

Het rendement van zonnepanelen hangt af van verschillende factoren, namelijk het soort zonnepaneel, de hellingsgraad, de oriëntatie, de temperatuur en schaduw.

Het soort zonnepaneel

Zonnepanelen kunnen bestaan uit drie soorten zonnecellen, namelijk monokristallijne, polykristallijne en amorfe.
Monokristallijne zonnecellen bestaan uit één siliciumkristal, hun rendement is het hoogst van de drie soorten en bedraagt ongeveer 15%.  De polykristallijne zonnecellen bestaan uit meerdere siliciumkristallen, hun rendement ligt rond de 12%. Ten slotte zijn er de amorfe zonnecellen deze hebben geen kristallijne structuur en hebben een maximum rendement van 8%.

De hellingsgraad en oriëntatie

Een hellingsgraad van 36 à 38 graden wordt beschouwd als optimaal. Afwijkingen hiervan zullen resulteren in een rendementsverlies en hellingsgraden lager dan 25 en hoger dan 45 graden zijn te vermijden. Het beste rendement van zonnepanelen haalt men wanneer ze zuidelijk (Z, ZO of ZW) gericht zijn.

De temperatuur en schaduw

Hoe hoger de temperatuur van de zonnepanelen hoe lager het rendement. Wanneer in de zomer de temperatuur van de zonnepanelen oploopt tot bijvoorbeeld 60°C zal dit leiden tot een rendementsverlies van 10 à 20%. Wanneer er zich delen van de zonnepanelen in de schaduw bevinden zal dit een rendementsdaling teweegbrengen.