Zonnepanelen afmetingen

Wanneer u overweegt om zelf energie op te gaan wekken dan is het goed om voor het aanschaffen te kijken naar de zonnepanelen afmetingen. Wat past optimaal op ons dak en wat levert dat op? Op deze site hebben we het over alle praktische punten van zonnepanelen.

Zelf groene stroom gaan opwekken

De opwarming van de aarde en daarmee de gevolgen voor ons milieu zijn een niet te onderschatten onderwerp. Ons klimaat verandert al. Zie de grote natuurrampen die in hevigheid toenemen en steeds dichter richting Nederland komen. De overheden spreken wel allerlei zaken af, denk aan het beroemde Kyoto verdrag, maar als het even niet uitkomt laten ze het vaak links liggen. Een van die afspraken is dat Nederland in 2020 minimaal 16% van de energiebehoefte uit groene, duurzame, energie opwekt. Dat moet in 2050 in principe 50% zijn. Liever meer. Het probleem is dat de regeringen zich daar niet al te zeer mee bezig gehouden hebben en men dus nu onder druk komt te staan om de doelstelling te halen. Alhoewel men nu weer iets terugkrabbelt en voor 2020 14% wil realiseren. Hoe het ook zij. Zonder de inzet van de burgers en bedrijven zal dat niet gehaald worden. Gelukkig investeren steeds meer burgers in duurzaamheid. Zoals het toenemende aantal zonnepanelen dat we in ons land op de daken zien.

Zonnepanelen afmetingen

Welke zonnepanelen moet ik kopen?

Dit is geen makkelijke vraag. De Chinese panelen, waar zoveel om te doen is, zijn het goedkoopst. De Duitse panelen zijn het degelijkst, maar wel duurder. Daarnaast bestaan er verschillende subsidiemogelijkheden. Van het rijk, maar ook van de provincies. Een derde factor is de hellingsgraad van het dak en het aantal dakramen. De afmetingen van de panelen spelen daarbij een belangrijke rol. Want aan de hand van de zonnepanelen afmetingen kan men het aantal panelen vastleggen en dus de op te wekken hoeveelheid energie. Op deze website hebben we daarover veel informatie…. Maar het is wijs om de vakman te raadplegen, zeker over de afmetingen en plaatsing. Zijn grote effectiever of net niet?

Hoeveel wilt u besteden?

Hoe meer panelen er op het dak kunnen, hoe groter de opbrengst. Bij zonnepanelen kan het dus belangrijk zijn om goed voor ogen te hebben wat financieel haalbaar is. Ook kunt u vragen of het zo kan worden ingericht dat u, in een later stadium, verder uitbreidt. Afmetingen van zonnepanelen zullen niet zoveel veranderingen ondergaan dat deze optie niet haalbaar zal zijn. Normale afmetingen zijn onder andere 158 x 81cm of 165 x 99cm maar hangt erg af van de leverancier. Wanneer u de oppervlakte van het dak die beschikbaar is, neemt en deelt door de oppervlakte van het paneel dan weet u hoeveel panelen er maximaal geplaatst kunnen worden. Mogelijk kan men de verschillende afmetingen zo door elkaar gebruiken dat er sprake is van maximale belegging (en dus maximaal rendement). Maar daarvoor kunt u het best de vakman raadplegen. Hetzelfde geldt wanneer u besluit zelf de panelen te plaatsen. Laat u vooraf goed informeren, zodat u goed beslagen ten ijs komt en optimale beslissingen kunt nemen. Op die manier verdient u het meest aan deze investering, maar komt ze ook het meest ten goede aan het milieu.